துர்முகி வருடத்தின் தொந்திரவு

nam a22 7a 4500
201219b1905 ii d00 0 tam d
_ _ |a 23403
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a முனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர் |a Muṉicāmi mutaliyār, ciṟumaṇavūr
0 0 |a துர்முகி வருடத்தின் தொந்திரவு |c ஆசிரியர் சிறுமணவூர், முனிசாமி முதலியார்
0 0 |a Turmuki varuṭattiṉ tontiravu
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b சிவகாமி விலாச அச்சுக்கூடம் |b Civakāmi vilāca accukkūṭam |c 1905
_ _ |a 8 p.
_ _ |a D
_ _ |a English
_ 0 |a இலக்கியம்
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் |8 Carasvati mahāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0023403
TVA_BOK_0023403
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க