கும்பகோண ஸ்தலபுராண வசனம்

nam a22 7a 4500
210122b1933 ii d00 0 tam d
_ _ |a 23476
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a மீநாக்ஷிசுந்தரம் பிள்ளை |a Mīnākṣicuntaram piḷḷai
0 0 |a கும்பகோண ஸ்தலபுராண வசனம் |c மகாவித்துவான் மீநாக்ஷிசுந்தரம் பிள்ளை அவர்களியற்றிய குடந்தைப் புராணத்தின்பிரதான பாகம், சாமிநாதமுதலியாரால் வசனரூபமாக்கப்பெற்றது
0 0 |a Kumpakōṇa stalapurāṇavacaṉam
0 _ |b /
_ _ |a கும்பகோணம் |a Kumpakōṇam |b ஸ்ரீ கலாநிதி அச்சுக்கூடம் |b Srī kalāniti accukkūṭam |c 1933
_ _ |a iv, 52 p.
_ _ |a Tamil
_ 0 |a தல வரலாறு
_ _ |8 சரசுவதி மகால் நூலகம் |8 Caracuvati makāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0023476
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க