tva-logo

தொல்காப்பியம் இளம்பூரணம்

nam a22 7a 4500
210806b1941 ii d00 0 tam d
_ _ |a 23665
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a தொல்காப்பியர் |a Tolkāppiyar
0 0 |a தொல்காப்பியம் இளம்பூரணம் :|b1 எழுத்ததிகாரம் பதவுரை |c பதிப்பாசிரியன் வ. உ. சிதம்பரம் பிள்ளை
0 0 |a Tolkāppiyam iḷampūraṇam
_ _ |a தூத்துக்குடி |a Tūttukkuṭi |b விக்டோரியா பிரிண்டிங் பிரஸ் |b Vikṭōriyā piriṇṭiṅ piras |c 1941
_ _ |a 160 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a சிதம்பரம் பிள்ளை, வ. உ.
_ _ |8 சரசுவதி மகால் நூலகம் |8 Caracuvati makāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0023665
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image