வள்ளி திருமணம்

nam a22 7a 4500
170620b1934 ii d00 0 tam d
_ _ |a 5744
|b tam
1 _ |a சங்கரதாஸ் சுவாமி, டி. டி. |a Caṅkaratās Cuvāmikaḷ, Tū. Tā. (Tūttukkuṭi Tāmōtaran̲) |d 1867-1922
1 0 |a வள்ளி திருமணம்
1 0 |a Vaḷḷi tirumaṇam
0 _ |b /
_ _ |a மதுரை |b விவேகாநந்தா பிரஸில் பதிப்பிக்கப் பட்டது |c 1934
0 _ |a நம்-நம்பிராஜன், புத்-புத்திரன், நார-நாரதர், வே-வேடன்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0005744
கருத்து தெரிவிக்க