tva-logo

செந்தூரம் முந்நூறு

nam a22 7a 4500
210419b1886 ii d00 0 tam d
_ _ |a 7277
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
0 _ |a அகத்தியர் |b Akattiyar
1 0 |a செந்தூரம் முந்நூறு |c இஃது ஆறுமுகதேசிகரால் பார்வையிடப்பட்டு திருத்தணிகை சித்தைய்யரவர்களது வாணீவிலாச அச்சுக்கூடத்திற் பதிப்பிக்கப்பட்டது
1 0 |a Centūram munnūṟu
0 _ |b /
_ _ |a திருத்தணிகை |a Tiruttaṇikai |b வாணீ விலாச அச்சகம் |b Vāṇī vilāca accakam |c 1886
_ _ |8 அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம் |8 Araciṉar kīḻtticaic cuvaṭikaḷ nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0007277
TVA_BOK_0007277
அரிய நூல்கள் - Rare books
Book image