தமிழெனப்படுவது

nam a22 7a 4500
191015b2004 ii 000 0 tam d
_ _ |a கோதண்டராமன், இரா. |a Kothandaraman, R.
_ |a தமிழெனப்படுவது |c -
|b /
_ _ |a 1 st.
_ |a சென்னை |b உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் |c 2004
_ |a வெளியீடு |v 515
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0005976
கருத்து தெரிவிக்க