நன்னூல்மூலமும்

nam a22 7a 4500
191015b1879 ii 000 0 tam d
_ _ |a பவணந்திமுனிவர்
_ |a நன்னூல்மூலமும் |c இந்நூல் செய்தவர் சனகாபுரம் பவணந்திமுனிவர். இஃது திருத்தணிகை விசாகப்பெருமாள் அவர்களால் உரைசெய்து பதிப்பித்த பிரதிக்கிணங்க சரவணபுரம் சண்முகமுதலியார் அவர்களால் பார்வையிடப்பட்டு புரசபாக்கம் ஏழுமலைப்பிள்ளை அவர்களது அச்சுக்கூடத்திற் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
_ |a புரசபாக்கம் |c 1879
_ _ |a 224 p.
|a In Tamil
_ _ |a இலக்கியம்
_ _ |a நன்னூல்மூலமும், நன்னூல், காண்டிகைஉரையும், பவணந்திமுனிவர்,
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0008669
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க