பூர்வபாராசர்யம்

nam a22 7a 4500
180524b2009 ii d00 0 tam d
_ _ |a 8555
_ _ |c ரூ. 100. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a பூர்வபாராசர்யம் |c இந்நூல் ரு. எஸ். சுவாமிநாத சாஸ்திரி அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
_ _ |a ஆறாம் பதிப்பு
_ _ |a தஞ்சாவூர் |b சரசுவதி மகால் நூலகம் |c 2009
_ _ |a xxiv, 304 p.
0 _ |a சரசுவதி மகால் நூலகம் |v 164
_ _ |a I
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a ஜோதிடம் |v தமிழ் ஜோதிடம்
0 _ |a தமிழ் ஜோதிடம், ஜோதிடம், பூர்வபாராசர்யம்,
0 _ |a சுவாமிநாத சாஸ்திரி, எஸ்.
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் |8 Carasvati mahāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0008555
TVA_BOK_0008555
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க