tva-logo

மகாகவி காளிதாஸன் இயற்றிய ஜாதகசந்திரிகை

nam a22 7a 4500
210312b2006 ii d00 0 tam d
_ _ |a 8341
_ _ |c ரூ. 30.00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a காளிதாசன் |a Kāḷitācaṉ
0 0 |a மகாகவி காளிதாஸன் இயற்றிய ஜாதகசந்திரிகை |c பதிப்பாசிரியர் தேதியூர் எஸ். கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள்
0 0 |a Makākavi kāḷitāsaṉ iyaṟṟiya jātakacantirikai
_ _ |a ஐந்தாம் பதிப்பு
_ _ |a தஞ்சாவூர் |a Tañcāvūr |b சரசுவதி மகால் நூலகம் |b Caracuvati makāl nūlakam |c 2006
_ _ |a xix, 104 p. |b Tables,
0 _ |a சரஸ்வதி மகால் நூலகம் |v 352
_ _ |a I
_ 0 |a சோதிடம்
0 _ |a ஜாதகம், சோதிடம், ஜோதிடம், ஜாதகம்,
0 _ |a கிருஷ்ணமூத்தி சாஸ்திரிகள், எஸ். தேதியூர்,
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் |8 Carasvati mahāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0008341
TVA_BOK_0008341
அரிய நூல்கள் - Rare books
Book image