குழந்தை உளவியல்

nam a22 7a 4500
191015b1963 ii 000 0 tam d
_ _ |a ஜெர்சீல்ட் |a டி. |a Jercīlṭ |a ṭi.
_ |a குழந்தை உளவியல் |c இந்நூல் டி. ஜெர்சீல்ட் அவர்களால் இயற்றப்பட்டு- கி. ர. அப்புள்ளாச்சாரி அவர்களால் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது.-
|a Child Psychology
_ _ |a முதல் பதிப்பு
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம் |b Tamiḻ veḷiyīṭṭuk kaḻakam |c 1963
_ _ |a (viii)- 436 p.
_ |a தமிழ் வெளியீட்டுக் கழக வரிசை |v 20
|a In Tamil
_ _ |a உளவியல்
_ _ |a குழந்தையின் உதயம்- வளர்ச்சியின் தத்துவங்கள்- இயக்க வளர்ச்சி- பெற்றோரின் நடத்தைக்கோலங்கள்-
_ _ |a அப்புள்ளாச்சாரி- கி. ர.
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்-Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014882
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க