பன்னாட்டு அரசியல்

nam a22 7a 4500
191015b1967 ii 000 0 tam d
_ _ |c Rs. 13.25
_ _ |a Schuman, Frederick.L
_ |a பன்னாட்டு அரசியல் |c ஆசிரியர் ஃபிரெட்ரிக் எல். ஷுமன்- தமிழாக்கம் நூர்ஜஹான் பாவா-ஆசிரியர் ஃபிரெட்ரிக் எல். ஷுமன்- தமிழாக்கம் நூர்ஜஹான் பாவா |n பாகம் II
|a International Politics
_ _ |a 1st edition
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம் |b Tamiḻ veḷiyīṭṭuk kaḻakam |c 1967
_ _ |a [v], [iii], 558, vi p.
_ |a தமிழ் வெளியீட்டுக் கழக-Tamiḻ veḷiyīṭṭuk kaḻaka |v வரிசை எண் 134-Varicai eṇ 134
_ |a I
|a In tamil
_ _ |a அரசியல் அறிவியல்-Araciyal aṟiviyal
_ _ |a நூர்ஜஹான் பாவா |d - |e trl. |q -
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0001065
TVA_BOK_0001065
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
cover image
கருத்து தெரிவிக்க