கம்பநாட்டாழ்வார் அருளிச்செய்த ஸ்ரீமத் கம்பராமாயணம்

nam a22 7a 4500
191015b1926 ii 000 0 tam d
_ _ |a கம்பர் |a Kampar
_ |a கம்பநாட்டாழ்வார் அருளிச்செய்த ஸ்ரீமத் கம்பராமாயணம் |c - |n இரண்டாவது புத்தகம்
_ |a சென்னை |b பி.எல். அருணாசல முதலியார் & பிரதர்ஸ் |c 1926
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0007863
கருத்து தெரிவிக்க