சாணக்ய சாகஸம் என்னும் சந்திரகுப்த சரித்திரம்

nam a22 7a 4500
191015b1911 ii 000 0 tam d
_ _ |c ரூ. 1.80
_ _ |a ஸ்ரீமதி பாலம்மாள், வை.
_ |a சாணக்ய சாகஸம் என்னும் சந்திரகுப்த சரித்திரம் |c A. R. வைத்தியநாத சாஸ்திரியார் அவர்களின் குமார்த்தியாகிய ஸ்ரீமதி பாலம்மாள் இயற்றியது
|a CHANAKYA SAHASAM or SHANDRAGUPTA CHARITRAM (A HISTORICAL TAMIL NOVEL)
_ |a மதுரை |b மதுரை செந்தமிழ் சங்கம் |c 1911
_ _ |a xix, 192 p.
|a In Tamil
_ _ |a இலக்கியம் |v நாவல்
_ _ |a சந்திரகுப்த சரித்திரம், சந்திரகுப்தர்
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0008230
அரிய நூல்கள் - Rare books
கருத்து தெரிவிக்க