வைத்திய அகராதி

nam a22 7a 4500
191015b1995 ii 000 0 tam d
_ _ |c ரூ. 34.00
_ |a வைத்திய அகராதி |c பதிப்பாசிரியர்: டாக்டர் எஸ். செளந்தரபாண்டியன்; பொதுப்பதிப்பாசிரியர்: நடன காசிநாதன் -Patippāciriyar: Ṭākṭar es. Ceḷantarapāṇṭiyaṉ; potuppatippāciriyar: Naṭaṉa kācinātaṉ
|b /
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம் மற்றும் ஆய்வு மையம் |b Araciṉar kīḻtticaic cuvaṭikaḷ nūlakam maṟṟum āyvu maiyam |c 1995
_ _ |a [vi], 34 p. |b Array |e Array
_ |a அ.கீ.சு.நூ. சுவடிகள் வரிசை-A.Kī.Cu.Nū. Cuvaṭikaḷ varicai |v 80
_ |a A
_ _ |a அகராதி-மருத்துவ அகராதி-Akarāti-maruttuva akarāti.
_ _ |a மருத்துவம், அகராதி, சித்த மருத்துவம்
_ _ |a சௌந்தரபாண்டியன், எஸ். |d --- |e பதிப்பாசிரியர் |q ---
_ _ |8 அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0000158
TVA_BOK_0000158
cover image
கருத்து தெரிவிக்க