குலோத்துங்கன் கவிதைகள் ஒரு கோபுர தீபம்

nam a22 7a 4500
191015b ii 000 0 tam d
_ _ |c Rs. 60
_ _ |a குழந்தைவேலு, மு
_ |a குலோத்துங்கன் கவிதைகள் ஒரு கோபுர தீபம் |c மு. குழந்தைவேலு
|a Kulottunkan kavitaikal oru kopura tipam |b /
_ _ |a 1st ed.
_ |a சென்னை |b உலகத் தமிழாரய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a [vi], 202 p.
_ |a டாக்டர் வா. செ. குழந்தைசாமி அறக்கட்டளைச் சொற்பொழிவு ( அறக்கட்டளை நிறுவியவர் : ராம். பி. சாமி] வரிசை |v எண் 1
|a In Tamil
_ _ |a Poems
_ _ |a குலோத்துங்கன், கவிதைகள், கோபுர தீபம்
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0001648
cover image
கருத்து தெரிவிக்க