மெஞ்ஞானத் திறவுகோல்

nam a22 7a 4500
191015b1955 ii 000 0 tam d
_ _ |a அப்துர்ரஹ்மான், தே. ப.
_ |a மெஞ்ஞானத் திறவுகோல் |c இந்நூல் தே. ப. அப்துர்ரஹ்மான் அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.
_ |a கூத்தாநல்லூர் |c 1955
_ _ |a vi, 94 p.
|a In Tamil
_ _ |a இலக்கியம்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக் காப்பகம்
_ _ |a TVA_BOK_0009652
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க