திருக்குறட் குமரேச வெண்பா மூலமும் - உரையும்

nam a22 7a 4500
191015b1965 ii 000 0 tam d
_ _ |a ஜெகவீரபாண்டியன் |a Jekavīrapāṇṭiyaṉ
_ |a திருக்குறட் குமரேச வெண்பா மூலமும் - உரையும் |c ஆசிரியர் ஜெகவீரபாண்டியனார்-
_ _ |a மூன்றாம் பதிப்பு |b -
_ |a மதுரை |a Maturai |b வாசுகி அச்சகம் |b Vācuki accakam |c 1965
_ _ |a [i], 399 [2401-2800] p.
_ _ |a TVA_BOK_0001841
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க