திருக்குறட் குமரேச வெண்பா (மூலமும் - உரையும்)

nam a22 7a 4500
191015b1964 ii 000 0 tam d
_ _ |a செகவீரபாண்டியன் |a Jekavīrapāṇṭiyaṉ
_ |a திருக்குறட் குமரேச வெண்பா (மூலமும் - உரையும்) |c ஆசிரியர் செகவீரபாண்டியனார்-
_ _ |a மூன்றாம் பதிப்பு |b -
_ |a மதுரை |a Maturai |b வாசுகி அச்சகம் |b Vācuki accakam |c 1964
_ _ |a [i], 399 [2001-2400] p.
_ _ |a TVA_BOK_0001843
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க