கழுமலப் போர்

nam a22 7a 4500
191015b1975 ii 000 0 tam d
_ _ |c ரூ. 3.00
_ _ |a கோவிந்தன், கா. |a Kōvintan̲, Kā., 1917-
_ |a கழுமலப் போர் |c புலவர் கா. கோவிந்தன் -
_ _ |a புதிய பதிப்பு
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b நாதன் பதிப்பகம் |b Nātaṉ patippakam |c 1975
_ _ |a 91 p.
_ _ |a TVA_BOK_0001857
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க