அகநானூறு நித்திலக் கோவை

nam a22 7a 4500
191015b2010 ii 000 0 tam d
_ _ |a புலியூர்க் கேசிகன் |a Puliyūrk kēcikaṉ
_ |a அகநானூறு நித்திலக் கோவை |c மூலமும் உரையும்-
|b /
_ _ |a 1 edition.
_ |a சென்னை |b சாரதா பதிப்பகம் |c 2010
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0003782
கருத்து தெரிவிக்க