திருக்கச்சி நகர் ஸ்ரீபெருந்தேவித்தாயார் பதிகம் ஸ்ரீவரதராஜப்பெருமாள் பஞ்சரத்தினங்கள் திருவேங்கடத்தான் பதிகம் ௸ பஞ்சரத்தினங்கள் இவைகள் இதிலடங்கியுள்ளது

nam a22 7a 4500
191015b1932 ii 000 0 tam d
_ _ |a வீரராகவமுதலியார் |a Vīrarākavamutaliyār
_ |a திருக்கச்சி நகர் ஸ்ரீபெருந்தேவித்தாயார் பதிகம் ஸ்ரீவரதராஜப்பெருமாள் பஞ்சரத்தினங்கள் திருவேங்கடத்தான் பதிகம் ௸ பஞ்சரத்தினங்கள் இவைகள் இதிலடங்கியுள்ளது |c -
|b /
_ |a காஞ்சீபுரம் |b ஸ்ரீகிருஷ்ண விலாஸ் அச்சுயந்திரசாலை |c 1932
_ _ |a TVA_BOK_0005408
கருத்து தெரிவிக்க