தமிழில் விடுதலை இலக்கியம்

nam a22 7a 4500
191015b2003 ii 000 0 tam d
_ _ |a செல்லப்பன்.கா |a Cellappaṉ.Kā
_ |a தமிழில் விடுதலை இலக்கியம் |c -
|b /
_ _ |a 1 edition
_ |a சென்னை |b உலக தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் |c 2003
_ _ |a பாரதி கவிதைகள், தமிழ்புதினம், பாவேந்தர் பாடல்கள்.
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0005814
கருத்து தெரிவிக்க