திருவேங்கடக்கலம்பகம்

nam a22 7a 4500
191015b1834 ii 000 0 tam d
_ _ |a கவிவீரராகவ முதலியார்
_ |a திருவேங்கடக்கலம்பகம் |c பொற்களந்தைபதி. முத்தமிழ்க். கவி வீரராகவமுதலியார் அவர்கள் செய்தருளியது. இஃது சென்னைக்கல்விச்சங்கத்துத் தமிழ்ப்புலவர் திரு. வேங்கடாசல முதலியார் அவர்களால் பல பிரதிகளைக்கொண்டு ஆராய்ந்து பிழைகளைத்திருத்தி தமது சரஸ்வதி அச்சுக்கூடத்தில் பதிப்பிக்கப்பட்டது. இது இவரது தமையனார் குமாரர் திரு. வீரராகவசாமிமுதலியாரால் நிறைவேறினது.
_ |c 1834
_ _ |a 28 p.
|a In Tamil
_ _ |a இலக்கியம்
_ _ |a திருவேங்கடக்கலம்பகம்,கலம்பகம், திருவேங்கடம், கவிவீரராகவ முதலியார்,
_ _ |a வேங்கடாசல முதலியார்
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0008596
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க