இயற்பா

nam a22 7a 4500
191015b1777 ii 000 0 tam d
_ _ |a பொய்கையாழ்வார்
_ |a இயற்பா |c திரவிடவேதமாகிய நாலாயிரப்பிரபந்தத்துள் பொய்கையாழ்வார்- பூதத்தாழ்வார்- பேயாழ்வார்- திருமழிசையாழ்வார்- நம்மாழ்வார்- திருமங்கையாழ்வார்- திருவரங்கத்தமுதனாராகிய இவர்கள் திருவாய்மலர்ந்தருளிய உபநிஷித்து- இருக்குவேதம்- யஜுர்வேதம்- அதர்வணவேதம்- காயத்திரி இவைகளின் ஸாரமாகிய இயற்பா இஃது ஏட்டுப்பிரதிகளில் எழுத்தும்- சொல்லும்- பொருளும்- மிகுந்தும் குறைந்தும் ஒன்றற்கொண்றொவ்வாது பலவாறாகப்பிறழ்த்திருக்கின்றதைநோக்கி பாகவதோத்தமர்கள் அதனைச்சுத்த்பாடமாக வழங்குவித்தற்பொருட்டுக் கேட்க்கொண்டதால் காலகேஷ்பபராள் முன்னிலையில் நேத்திரப்பாக்கம் சின்னையரால் பரிசோதிக்கப்பட்டு பதிப்பிக்கப்பட்டது.
_ |a நேத்திரப்பாக்கம் |c 1777
_ _ |a 100 p.
|a In Tamil
_ _ |a பூதத்தாழ்வார்-பேயாழ்வார் |d - |q - |t -
_ _ |a நாலாயிரப்பிரபந்தம்
_ _ |a நாலாயிரப்பிரபந்தம், பொய்கையாழ்வார், பூதத்தாழ்வார், பேயாழ்வார், திருமழிசையாழ்வார், நம்மாழ்வார், திருமங்கையாழ்வார், இருக்குவேதம், யஜுர்வேதம், அதர்வணவேதம், காயத்திரி, இயற்பா,
_ _ |a சின்னையர்
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0008597
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க