தமிழர் வளர்த்த அழகுக் கலைகள்

வேங்கடசாமி, சீனி.

சென்னை : பாரி நிலையம் , 1960

வடிவ விளக்கம் : ix, (220+4) 224 p.

துறை / பொருள் : கலை

குறிச் சொற்கள் : அழகுக் கலை , கட்டடக் கலை , சிற்பக் கலை , ஓவியக் கலை , இசைக் கலை , கூத்துக் கலை , காவியக் கலை , நாடகக் கலை

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க