சிதம்பரம் இராமலிங்கரின் சித்தி வளாகம் : சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்து ஒரு நூற்றாண்டின் மேனிகழ் வெள்ளி விழா நினைவு வெளியீடு

இரத்தினசபாபதி, வை., 1929

சென்னை : சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் , 2000

வடிவ விளக்கம் : (vi), 203 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : இராமலிங்கரின் இருவகை மரபு , சன்மார்க்கமும் சாகாக்கலையும் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க