ஸ்ரீசுவாமிநாதன் பிள்ளைத்தமிழ்

நடேச கவுண்டர், கு.

வடிவ விளக்கம் : xviii, 255 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : காப்பு பருவம் , சிவகாமசுந்தரி , திருநந்தி தேவர் , திருவாறெழுத்து , உருத்திராக்கம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க