கண்ணகி வழக்குரை

கொழும்பு : அரசு பதிப்பகம் , 1965

வடிவ விளக்கம் : 15 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : அம்மன் பிறந்த காதை- விருத்தம் சிந்து- நடை-

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க