அச்சங்களும் வெறிகளும் : ஓர் அகரமுதலி

அருளி, ப.

புதுச்சேரி : தமிழினத் தொண்டியக்கம் , 1992

வடிவ விளக்கம் : (ix), 168 p.

பிற தலைப்பு : Dictionary of Phobias and Manias

துறை / பொருள் : Dictionary

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க