பன்னாட்டுத் தமிழுறவு மன்றம் : உலகளாவிய நான்காம் மாநாட்டு மலர் பாங்காக் - தாய்லாந்து

சென்னை : பன்னாட்டுத் தமிழுறவு மன்றம் , 1999

வடிவ விளக்கம் : (219+30) 249 p.

குறிச் சொற்கள் : தமிழ்ப்பற்று , செவிச்செல்வம் , ஆட்சி மொழி தமிழ் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க