யாழ்ப்பாணம் கொழும்புத்துறை இலந்தைநகர் ஸ்ரீ தண்டபாணி விருத்தம் ஸ்ரீ முத்துக்குமாரர் ஊசல் முதலியன

சாமிநாதையர்

சென்னை : கபீர் அச்சுக்கூடம் , 1944

வடிவ விளக்கம் : iv- 28 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : தண்டபாணி விருத்தம்- முத்துக்குமாரர் ஊசல்-

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க