இராமாயணம் யுத்த காண்டம் (இரண்டாம் பாகம்)

கம்பர்

சிதம்பரம் : அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம் , 1969

வடிவ விளக்கம் : vi- (788+449) 1237 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : மகுட பங்கப் படலம்- இராவணன்- அங்கதன்- போர்ப் படலம்- கும்பகருணன்-

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க