பன்னூற்றிரட்டு

மதுரை : மதுரைத் தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை , 1931

வடிவ விளக்கம் : xvi, (336+26) 362 p.

தொடர் தலைப்பு: மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கப் பிரசுரம் 5

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : இலக்கியம் , அறத்துப்பால் , புராணம் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க