செம்பியன் கண்டியூர் : அகழாய்வு அறிக்கை (2007-2008)

சென்னை : தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை , 2008

வடிவ விளக்கம் : (65+21) 86 p.

பிற தலைப்பு : Sembiyan Kandiyur

தொடர் தலைப்பு: தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை வெளியீடு 209

துறை / பொருள் : Archaeology

குறிச் சொற்கள் : வரலாறு , அகழாய்வு , தொல்பொருட்கள் , பகுப்பு முறைகள்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க