கரிம வினைகளும் அவற்றின் இயக்குமுறைகளும்

சுப்ரமணியன், போ. ச.

சென்னை : தமிழ் நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் , 1979

வடிவ விளக்கம் : [iv], 356 p

பிற தலைப்பு : Organic reactions and their Mechanisms

தொடர் தலைப்பு: த. பா. நி. (க.வெ.)-Ta. Pā. Ni. (Ka. Ve. ) வரிசை எண் 834-Varicai eṇ 834

துறை / பொருள் : வேதியியல்-Vētiyiyal

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க