திருவருணை யமக அந்தாதி

திம்மப்ப அந்தணனார்

தருமபுரி : சஞ்சீவி அச்சுக்கூடம் , 1935

வடிவ விளக்கம் : xiii, 6 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : கட்டளைக் கலிவிருத்தம் , நேரிசை வெண்பா

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க