ஸ்ரீமுஷ்ணம் ஸ்ரீ அம்புஜவல்லி சமேத ஸ்ரீ பூவராக சுவாமி : கிள்ளை மாசி மக வைபவம்

இராமச்சந்திர ராவ், கே.

தஞ்சாவூர் , 1968

வடிவ விளக்கம் : ix, (30+1) 31 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : புராணத்திலுள்ள விசேஷங்கள் , நீல வராகன் , நிவேதனம் , புஷ்கரணி , சரித்திர சம்மந்தம் , சித்திர வேலைபாடுகள் , 16கால் மண்டபம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க