திருச்செந்தூர் நிரோட்டக யமக அந்தாதி

சிவப்பிரகாசர், active 17th century

திருச்செந்தூர் : தேவஸ்தான வெளியீடு , 1959

வடிவ விளக்கம் : 72 p.

குறிச் சொற்கள் : சிவப்பிரகாசர் வரலாற்றுச் சுருக்கம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க