எட்டுத் தொகையுள் ஒன்றாகிய ஐங்குறுநூறு

துரைசாமிப்பிள்ளை

சிதம்பரம் : அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகம் , 1958

வடிவ விளக்கம் : (ix)- (393+3) 396 p.

தொடர் தலைப்பு: Annamalai University Tamil Series

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : முல்லை- விரவுப்பத்து- பாசறைப்பத்து- அருஞ்சொல் அகரநிரல்-

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க