இலக்கணக் கட்டுரைகள்

வேங்கடராஜுலு ரெட்டியார், வே.

Madras : University of Madras , 1937

வடிவ விளக்கம் : v, 92 p.

பிற தலைப்பு : Grammatical essays

தொடர் தலைப்பு: Bulletin of the Tamil Department

துறை / பொருள் : இலக்கணம்

குறிச் சொற்கள் : கட்டுரை

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க