தமிழிசைப் பாடல்கள் : ஆறாந் தொகுதி

கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார்

அண்ணாமலை நகர் : அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகம் , 1955

வடிவ விளக்கம் : xxxviii, 373 p.

தொடர் தலைப்பு: அண்ணாமலைப் பல்கலைகத்து இசைத்தமிழ் வெளியீடு

துறை / பொருள் : பாடல்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க