தமிழ்ப்புலவர் வரலாற்றுக் களஞ்சியம் : பகுதி II (க-ச)

பழநியப்பன், வெ.

சிதம்பரம் : அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம் , 1984

வடிவ விளக்கம் : 652 p.

பிற தலைப்பு : Biographical dictionary of Tamil men of letters

துறை / பொருள் : வரலாறு

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க