பாண்டிநாட்டிலுள்ள வில்வாரணிய என்னும் திருவேடகப்புராணம் மூலமும் வசனமும்

சுப்பிரமணிய ஐயரவர்கள்

தஞ்சை : ஸ்ரீ சங்கரவிலாச சாரதாமந்திர பிரஸ் , 1926

குறிச் சொற்கள் : தேவாரம் , தேவாரம் பதிங்கள்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க