சுத்தசைவராகிய பரஞ்சோதிமாமுனிவர் மொழிபெயர்த்தருளிய

சென்னை : பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம் , 1913

குறிச் சொற்கள் : திருவிளையாடல் புராணம் , மாணிக்கம்விற்றபடலம் , யானையெய்தபடலம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க