இலங்கைச்சரித்திர சூசனம்

முத்துத்தம்பிப்பிள்ளை, ஆ.

Jaffna : The Jaffna Press , 1903

பிற தலைப்பு : Epitome of Ceylon History

குறிச் சொற்கள் : இலங்கை சரித்திரம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க