ஸ்ரீ வீரமாகாளியம்மன் கோயில் ஸ்தல வரலாறு

பஞ்சநதம் பிள்ளை, R.

தஞ்சாவூர் : தேவஸ்தான வெளியீடு , 1958

வடிவ விளக்கம் : (17+2) 19 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : ஸ்தல வரலாறு , வரலாறு , தீர்த்தங்கள் , தினப்பூசையும் திருவிழாக்களும் , கல்வெட்டுக்கள்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க