கலிங்க ராணி

அண்ணாதுரை, சி. என்., 1909-1969

சென்னை : பூம்புகார் பிரசுரம் பிரஸ் , 1984

வடிவ விளக்கம் : 251 p.

தொடர் தலைப்பு: பூம்புகார் வெளியீடு 205

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : சரித்திர நாடகம் , நாடகம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க