திருவீழிமிழலைத் தலப் புராணம் : 2-வது மனு தவஞ்சேர்படலம்

சோமசுந்தரஉடையார், வே.

கும்பகோணம் : கும்பகோணம் லெக்ஷிமிவிலாஸ் பிரஸில் பதிப்பிக்கப்பட்டது , 1916

வடிவ விளக்கம் : 26 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : ஸ்தல வரலாறு , வரலாறு ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க