பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள் : முதல் தொகுதி

சென்னை : தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை , 2004

வடிவ விளக்கம் : (vi), (142+2) 144 p.

தொடர் தலைப்பு: தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல்துறை 153

துறை / பொருள் : தொல்லியல்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க