பிள்ளைப்பிணி வாகடம்

Kasinathan, K.

Madras : Government Oriental Manuscripts Library , 1955

வடிவ விளக்கம் : (xvi), 96 p.

பிற தலைப்பு : Pillaipini Vakatam

தொடர் தலைப்பு: Madras Government Oriental Series

துறை / பொருள் : Medicine

குறிச் சொற்கள் : மருந்து முறைகள் , சூரணம் , பிரமேஹம் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க