தண்டபாணி சுவாமிகள் அருளிய திருவாமாத்தூர்ச் சதகப் பதிகம்

சென்னை : சென்னைப் பல்கலைக் கழகம் , 2006

வடிவ விளக்கம் : 88 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : திருவாமாத்தூர்ச் சதகப் பதிகம் ஐந்தாவது சதகம் , சதகப் பதிக நூலின் நூற்பயன்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க